מצב צבאי – העוצר הגדול / דודי אגמון

הכותרת מקפלת בתוכה שני מושגים לכאורה זרים לקורא רשימה זאת. ולכן כדאי להקדים לסיפור האישי את סיפור הרקע. בשנים 1936 – 1939 התחוללו בארץ "מאורעות". כך קראנו להן, כשבעצם אלו…

להמשך קריאה מצב צבאי – העוצר הגדול / דודי אגמון