מוזיאון גן חיים

בואו ללמוד על תולדות ההתיישבות החלוצית בארץ ישראל. כולם מוזמנים. 
מוזיאון גן חיים הוקם בשנת ה-80 למושב בזכות תרומתו הגדולה של אילן הרועה. אילן תרם את אוסף הכלים והאביזרים שברשותו כדי להנציח את אביו – יוסק'ה הרועה ורעייתו בתיה. חברים רבים הלכו בעקבותיו ותרמו לאוסף המרהיב שיחד יוצר את – מוזיאון גן חייםהמוזיאון מספר את תולדות המושב וההתיישבות החלוצית בארץ ישראל. במוזיאון אגפים שונים המנציחים וממחישים את חיי היום יום בעבר, את ענפי משק השונים וכלי העבודה.

המוזיאון פתוח לציבור – יחידים וקבוצות בתיאום מראש. 
טלפונים:  יהודית פאר  2330153 -052    |   רבקה כץ   2213232 -052

פרדס גן חיים

בשנת 1928 ניטע הפרדס ע"ש חיים וייצמן. חלק מפועלי הפרדס התארגנו להקים מושב עצמאי. זו היתה ראשיתו של מושב גן חיים

שנים ראשונות

ב-1935 הונחה אבן הפינה וב-1 במאי 1936 החלו לאכלס את הבתים. השנים הראשונות היו שנים קשות של התארגנות.

התרחבות המושב

המושב השקיע מאמצים להרחבתו. ב-1944 נרכשה קרקע לתוספת 6 משקים נוספים. הקמת המדינה ופתיחת שערי הארץ הביאה לעליה ההמונית ולהרחבת המושב.

ענפי המשק

ב-1935 הונחה אבן הפינה וב-1 במאי 1936 החלו לאכלס את הבתים. השנים הראשונות היו שנים קשות של התארגנות.

תרבות ונוער

ה"ערבות ההדדית" היתה לא רק בתחום המשק. תחושת השותפות והאחריות ההדדית היתה גם בנושאים החברתיים.