מוזיאון גן חיים

בואו ללמוד על תולדות ההתיישבות החלוצית בארץ ישראל. כולם מוזמנים. 
מוזיאון גן חיים הוקם בשנת ה-80 למושב בזכות תרומתו הגדולה של אילן הרועה. אילן תרם את אוסף הכלים והאביזרים שברשותו כדי להנציח את אביו – יוסק'ה הרועה ורעייתו בתיה. חברים רבים הלכו בעקבותיו ותרמו לאוסף המרהיב שיחד יוצר את – מוזיאון גן חייםהמוזיאון מספר את תולדות המושב וההתיישבות החלוצית בארץ ישראל. במוזיאון אגפים שונים המנציחים וממחישים את חיי היום יום בעבר, את ענפי משק השונים וכלי העבודה.

המוזיאון פתוח לציבור – יחידים וקבוצות בתיאום מראש. 
טלפונים:  יהודית פאר  2330153 -052    |   רבקה כץ   2213232 -052

פרדס גן חיים

בשנות העשרים התארגנה קבוצת משקיעים יהודיים מצפון אמריקה לטעת 1,000 דונם פרדסים בשרון. בשנת 1928 ניטע הפרדס ע"ש חיים וייצמן שהיה אז נשיא ההסתדרות הציונית העולמית. את החברה ניהל נציג הקבוצה האגרונום מנדס זקס. זקס בנה לו טירה על הגבעה ולצידה ברכת מים ובתי הפועלים. חלק מפועלי הפרדס התארגן להקים מושב עצמאי. בכספי הפיצויים שקבלו מהחברה ניקנו אדמות בסמוך לפרדס וכל מתיישב קיבל 10 דונם. זו היתה ראשיתו של מושב גן חיים.

חיי המשפחה: הגברים עבדו בפרדס והנשים ניהלו משק עזר קטן. במשק גידלו ירקות לשימוש עצמי, תרנגולות, ברווזים ופרה. כדי להרוויח כסף נוסף כיבסו ובישלו לפועלים הרווקים.

שנים ראשונות

ב-1935 הונחה אבן הפינה וב-1 במאי 1936 החלו לאכלס את הבתים. השנים הראשונות היו שנים קשות של התארגנות.

התרחבות המושב

המושב השקיע מאמצים להרחבתו. ב-1944 נרכשה קרקע לתוספת 6 משקים נוספים. הקמת המדינה ופתיחת שערי הארץ הביאה לעליה ההמונית ולהרחבת המושב.

ענפי המשק

ב-1935 הונחה אבן הפינה וב-1 במאי 1936 החלו לאכלס את הבתים. השנים הראשונות היו שנים קשות של התארגנות.

תרבות ונוער

ה"ערבות ההדדית" היתה לא רק בתחום המשק. תחושת השותפות והאחריות ההדדית היתה גם בנושאים החברתיים.