מושב גן חיים
ישיבות ועד 2022

מושב גן חיים - פרוטוקולים של ישיבות ועד 2022

תושבים יקרים,
כאן תוכלו להיות מעודכנים בחיי היומיום במושב גן חיים. תוכלו לקרוא את כל הדיונים, העיניינים וההחלטות המתקבלות בישיבות הוועד המקומי. כולם מוזמנים להעלות נושאים לדיון, להעיר בכל נושא, לקחת חלק פעיל בקהילה ולהציע הצעות לשיפור החיים.
כולנו ביחד כאן חיים !

23.3.22

נוכחים: אמיר אפטר אבידור, דני להב, עומר אוליאל, יהל שדה, לין אבידור, ענת שרף.

1. אישור פרוטוקול פברואר – אושר ע"י הועד.
2. אגודה ביקשה לדעת האם חלה התקדמות לגבי ארון תקשורת בשטחי האגודה. ועד האגודה עודכן שאין צורך להשתמש בשטחי האגודה לארון תקשורת.
3. לגבי עמוד חשמל שעודכן במשק של עוזי קדם. משפחת ריבק הביעו את דעתם בנושא שמפריע לנוף ומבקשים להיפגש. הוחלט להיפגש איתם בהקדם.
4. משלושת החברות שהגיעו לשלב הסופי של הפרוייקט הסולארי, שתי חברות מסרו שיעמדו בלוחות הזמנים, ההצעה הטובה ביותר הייתה של חברת קדמה ובהמלצת גל מהנדסים שמלווה את הפרוייקט עבורנו, נבחרה קדמה. ביום ראשון מתחילים לעבוד.
5. לגבי ימי חופשה שנתיים של המזכ"ל קרן צ'רני, ייבדק מול המועצה מה מגיע מבחינת החוק, עפ"י חלקיות משרתה.
6. עדכון עגלת קפה של עמית בן אריה –
ביום 13.9.2021 נערך ונחתם בין הועד המקומי לבין עמית בן אריה חוזה להפעלת עגלת קפה במושב.
חוזה זה הופר ומופר על ידו באופן חוזר ומתמשך, הפרות יסודיות וחמורות, בין היתר באי קיום החיובים הבאים:
א. הוא לא משלם כבר 3 חודשים על הפעלת העגלה.
ב. לא הפקיד 6 שיקים עבור דמי הרשות החודשיים שהיה עליו למסור לוועד במועד חתימת החוזה.
ג. אי תשלום עבור שימוש בחשמל להפעלת העגלה, החל מיום התקנת המונה הנפרד עבור העגלה ועד סוף פברואר. נשלחו אליו 2 חשבונות לתשלום 1. נשלח ב 2.2 על סך 1,931 עבור 4 החודשים הראשונים 2. נשלח ב 2.3 על חודש פברואר 412 ₪.
ד. הוא אינו הפעיל את העגלה בימים א'-ו' כפי שנחתם והוסכם בחוזה עד ליום 1.2.22 שבו שינה את ימי פתיחת העגלה.
ה. עמית פתח את העגלה ביום שבת ללא אישור הועד ובניגוד לחוזה שחתם עליו.
ו. ב 27.2 נשלח לו מכתב שמסביר את ההפרות הללו וביקשנו ממנו לתקן אותן ולהסדיר את התשלומים בתוך 14 יום. הוא לא עשה זאת ובכך הוא ממשיך להפר הפרה יסודית של החוזה ומזכה את הועד לבטל את החוזה ובכך להפסיק את הפעלת העגלה על ידו.
ז. מהמכתב האחרון ששלח ב 10.3 בו הוא טוען לחוזה לא חוקי, משתמע שאין בדעתו לקיים את החוזה או לתקן את ההפרות.
ח. המועצה ממליצה לגשת לגישור ע"י מגשר מטעם המועצה.
ט. לאחר דיון, הועד מאשר גישור עפ"י המלצת המועצה. במידה ועמית בן אריה לא יסכים לגישור, הועד ישקול ביטול החוזה מולו. ייצא בהקדם מכתב רשום למועצה ולעמית.

על החתום
אמיר אפטר אבידור
יו"ר ועד מקומי גן חיים

22.2.22

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי – פברואר 2022נוכחים: אמיר אפטר אבידור, דני להב, עומר אוליאל, יהל שדה, עמית מורשטיין, לין אבידור.


1. אישור פרוטוקול קודם – אושר פה אחד.
2. תקציב 2022 אושר פה אחד.
3. סיבים אופטיים – חברת שיטה ביקשה את מפות התשתית של בזק. ברגע שיקבלו יוכלו להתחיל בעבודה. קיבלנו אישור להשתמש במבנה קיים עבור ארונות התקשורת. חיסכון של 30,000 ₪ ולא צריך להקים עוד מבנה במושב.
4. גגות סולאריים – לאחר שאושר ויצא מכרז זוטא לקבלנים בשל אי תגובה למכרז הרגיל, התקבלו מספר הצעות מחיר לחברת גל מהנדסים שמייעצת לנו בפרוייקט. גל מהנדסים בחנה את כל ההצעות והציעו על 3 הצעות ראויות וטובות. אנו ממשיכים בבדיקה מעמיקה מול שלושתם.
5. עגלת קפה – עולה שאלה האם הועד בעד או נגד שינוי תנאי המכרז ללא פתיחת מכרז חדש. הועד משיב פה אחד שלא ישונה המכרז ללא פתיחת מכרז חדש.

 

על החתום
אמיר אפטר אבידור
יו"ר ועד מקומי גן חיים

18.1.2022

נוכחים: אמיר אפטר אבידור, דני להב, עומר אוליאל, יהל שדה, קרן צ'רני.

1. אישור פרוטוקול קודם.
2. בהמשך לפנייתה של גב' ציפי כסיף, מאושר להשתמש בקבורה השמורה עבורה לצורך קבורה בקומות כאשר הראשון ביניהם ייקבר במימד העומק והשני מעליו. ובלבד שהחפירה הכפולה וההפרדה בבטון תהיה על חשבון המבקשת.
3. בעקבות בקשה של הרב״ש לייעול העבודה, נושא שינויים במבנה ראשי ועדת נוער וביטחון יידון כדי לייעל את העבודה.
4. אישור תקציב 2022 – אושר תקציב 2022 של המושב לאחר שהועד עבר וסקר את התקציב לכל אחת מהועדות.
5. העמלות של הבנק נראות גבוהות. יש לבדוק השנה הוזלה של העמלות.
6. הועד ייבחן השנה את עלות הנה״ח של הועד.
7. לאחר שיחה עם יו״ר האגודה מלכי נפתלי, ניתן אישור להעביר את הבטונדה שהיתה חדר צח״י לחניה מאחורי גן שירה לטובת חדר תקשורת לצורך פריסת סיבים אופטיים.

 

על החתום,
אמיר אפטר אבידור
יו"ר ועד מקומי גן חיים