מושב גן חיים

מ.א. דרום השרון

מושב גן חיים - פרוטוקולים של ישיבות ועד 2018

17.10.18

נוכחים: גל פאר, יורם לרנר, ערן אבנון, יעל מוסינזון, הדיה שור– שוסטר, חנה זילברמן.
חסרים: חיים ליברנט

1. אישור פרוטוקול 14.8.18 – אושר פה אחד.

2. דוח כספי אוגוסט – גל הציג דוח כספי אוגוסט המציג עמידה ביעדי התקציב

3. סגירה חשבונאית של פרוייקט ביוב
לאור סיום גביית מלוות הביוב מהתושבים ותשלום המלוות למועצה האזורית, הוחלט יחד עם רו"ח אביח מג'ר לסגור סופית את כרטיסי פרוייקט הביוב. כל תנועה עתידית, אם תהיה, תזקף לדוח הפעילות השוטפת של הוועד

4. הקצאת תב"ר – אשרור החלטה טלפונית
אושר לוועד תב"ר בסך 150 אל"ש. הקצאת התב"ר תהיה:
א. 100 אלף לטובת שדרוג בית העלמין
ב. 50 אלף לטובת שיפוץ והצטיידות מועדוני התרבות והנוער
החלטת הועד:
א. פרוייקט בית העלמין כבר בתהליך עבודה
ב. מועדונים – ירכשו מקרן ומסך חדשים למועדון התרבות, היתרה תועבר להחלטת הוועד המקומי הנכנס.

5. טיפול שוטף בדשא סינטטי – מגרש כדורגל
אושר טיפול שוטף בדשא הסינטטי במגרש הכדורגל אחת לרבעון.

6. מאירוביץ' – הסדרת ניקוז
אושרה עבודת שיקום לתשתית הניקוז במשק מאירוביץ' אשר פותחה ע"י ועד מקומי בעבר. העלות 3800 ₪ + מע"מ.
ערן אבנון לא השתתף בהחלטה.

14.8.18

נוכחים: גל פאר יו"ר, יורם לרנר, ערן אבנון, יעל מוסינזון, הדיה שור– שוסטר, חיים ליברנט, חנה זילברמן
אורחים: ענת חכמוב – מייסדת פלטפורמה דיגיטלית "סיפור מקומי".

1. אישור פרוטוקול 17.7.18 – אושר פה אחד

2. ארכיון – הצטרפות לאתר "סיפור מקומי", המשך דיון
ענת חכמוב הציגה בפני הוועד את הפלטפורמה הדיגיטלית של האתר "סיפור מקומי"
ענת חכמוב תשלח הצעת מחיר.
תגובת הוועד: הוועד גילה עניין בפלטפורמה "סיפור מקומי" ומחכה להצעת מחיר לצורך קבלת החלטות. במקביל תיבדק קביעת מפעיל אחראי כתנאי להצטרפות. יש למנות מפעיל אחראי.

3. הצעות מחיר הצללה גן השעשועים
אושרה העבודה לקבלן "סוככי השרון"

4. תחזוקת מגרש הכדורגל
הוצג בפני הועד הצעת מחיר עבור טיפול חודשי שוטף
תגובת הועד: יש לקחת הצעת מחיר מקבלן נוסף, ולבדוק מחיר עבור טיפול רבעוני במקום חודשי.

5. הזזת פינת מחזור שיכון 40 יח' – קבלת החלטה
התקבלה התנגדות מתושב אחד בשיכון 40 יח' להזזת פינת המחזור,
החלטת הועד: להזיז את מיכל הבקבוקים לפינת המחזור המרכזית ברחוב החרוב. מיכלי הנייר והפח הכתום יועברו למיקום מוצנע יותר המאפשר גישה נוחה למשאיות הפינוי. נורית תתאם מיקום מול אחראי איכות הסביבה במועצה.

6. נקודת חשמל לאירועים בריכת המים
התקבלו הצעות מחיר עבור הוספת נקודת חשמל עבור אירועי חוץ בשטח הציבורי ליד בריכת המים.
החלטת הועד: אושרה העבודה לקבלן "ק.ל. חשמל".

7. ענת שמחי – חוג צהרון לילדי בית הספר
ענת שמחי הגישה מכתב לוועד בבקשה לשימוש אחד החדרים במועדון תרבות כולל שירותים ומטבחון למטרת חוג צהרון לילדי המושב.
החלטת הועד: הוועד אישר לענת להשתמש באחד החדרים במועדון תרבות בעלות חודשית של 750 ש"ח. הוועד יאשר מול חברת הביטוח את הכיסוי הביטוחי כתנאי לחתימה על ההסכם מול המועצה וחתימה על הסכם מקביל מול ענת שמחי.

8. בית עלמין – המשך דיון
אושר תקציב של עד 100 אלף ₪ עבור שדרוג בית העלמין. בימים אלו מתבצע תכנון הפרוייקט ע"י אדריכלית הנוף רותם סגל ולאחר קבלת תכנית יתקבלו הצעות מחיר לביצוע. יורם לרנר יבדוק מול ועד האגודה את אפשרות השתתפות האגודה בהידוק דרך הגישה לבית העלמין באמצעות אספלט גרוס או מחלוטה.

9. גבעת המייסדים
הדיה העלתה בפני הוועד מקרה של אלימות בגבעת המייסדים בו נפגעו שני תושבי גן חיים וביקשה מהוועד לנסות ולחשוב על פתרון איך אפשר למנוע כניסתם של אנשים שאינם תושבי המקום
דברי הוועד: גבעת המייסדים שייכת לוועד אגודה לכן כל מחשבה מצריכה נוכחות של נציגי וועד האגודה.

17.7.18

נוכחים: גל פאר יו"ר, ערן אבנון, הדיה שור– שוסטר, חיים ליברנט, חנה זילברמן
חסרים: יורם לרנר, יעל מוסינזון.
אורחים: יריב אגמון – נציג במליאה. זאב פתאל, יובל – ראש מטה זאב פתאל.

1. אישור פרוטוקול 30.5.18 – אושר פה אחד.

2. זאב פתאל – מועמד לראשות המועצה
זאב פתאל, מועמד לראשות המועצה, הציג בפני הוועד את חזונו לראשות המועצה וענה לשאלות חברי הועד המקומי.

3. דוח כספי תקופתי
גל הציג בפני הוועד המקומי דוח כספי 1-4/18.

4. בית עלמין
בישיבת הוועד המקומי ב 3/12/2017, ציפי יפעת ביקשה לרכז את נושא פרויקט שדרוג בית העלמין ולהשיג עבורו מימון מתושבים. עד כה טרם בוצעה כל התקדמות. לאור בקשות חוזרות מתושבים, הוועד קיבל החלטה לקדם את נושא שדרוג נראות בית העלמין
גל ידאג לתוכנית עכשווית של בית העלמין, ויקבל הצעות מחיר מאדריכלי נוף.

5. משטח בטון גן ילדים
התקבלה בקשה מליאור, הגננת של גן שירה, לביצוע תשתית מבטון לתוספת מחסן לגן. המועצה האזורית מממנת רק תשתית למחסן אחד וליאור מבקשת מחסן נוסף – מצ"ב הבקשה.
החלטה: אושרה בניית תשתית מבטון, הקבלן המצע יובל אדרי.

6. ארכיון – הצטרפות לאתר "סיפור מקומי"
ארכיון – בעקבות יום עיון שנערך בארכיון שדה ורבורג, נחשפנו לאתר מעניין ומרשים בשם "סיפור מקומי". האתר מבוסס על ציר הזמן בו נרשמים אירועי המקום בשילוב תמונות, מסמכים וקטעי וידאו. האתר מאד ידידותי למשתמש ומאפשר שיתוף פעולה בין התושבים ומחזק את הקשר הרב דורי. תושבי המקום יכולים להוסיף חומרים מתאימים הנמצאים ברשותם.
תגובת הועד: לזמן לישיבה הבאה את מפעילות האתר כדי להסביר על האתר ולהציג את העלויות.

7. דיווח חברי ועד הדיה – בתאריך 6.8.18 תתקיים הרצאה לכלל תושבי המושב, בנושא "אומנות עכשווית מה הקטע".


הישיבה הבאה תתקיים בתאריך 14.08.18 בשעה 20:00

30.5.18

נוכחים: גל פאר יו"ר, יורם לרנר, ערן אבנון, יעל מוסינזון, הדיה שור– שוסטר, חיים ליברנט, חנה זילברמן
אורחים: אבי מג'ר, איציק אזרי

1. אישור פרוטוקול 10.4.18 – אושר פה אחד.

2. אבי מג'ר – אישור מאזן 2017
הוועד אישר את הדוחות הכספיים לשנת 2017

3. איציק אזרי – מועמד לראשות המועצה הגיע בלווי נציג הישוב צור יצחק. איציק הציג בפני הוועד את חזונו לראשות המועצה וענה לשאלות חברי הועד המקומי.

4. בית עלמין
ציפי יפעת ביקשה להציג תכנית לשדרוג בית העלמין. עד כה טרם הציגה תכנית. יש לבקש ממנה עד לישיבה הבאה להגיש את תכנית העבודה ושאר הנתונים.

5. נורית בקשה לתוספת שעות
הוחלט לאשר לנורית תוספת של שעה ביום כאשר יוגדרו לה משימות נוספות שיש לבצע בשעות אלו

10.4.18

נוכחים: גל פאר יו"ר, יורם לרנר, ערן אבנון, יעל מוסינזון, הדיה שור– שוסטר, חיים ליברנט
חסרה: חנה זילברמן.
אורחים: אושרת גני –גונן, אשר בן-עטיה.

1. אישור פרוטוקול 6.3.18  –  אושר פה אחד.

2. אושרת גני גונן, מועמדת לראשות המועצה הגיעה בלווי אשר בן-עטיה נציג מושב נווה ימין במליאה. אושרת הציגה בפני הוועד את חזונה לראשות המועצה וענתה לשאלות חברי הועד המקומי.

3. פרויקט לדים
הוועד אישר התניה לחתימת הצטרפות פרויקט לדים מ.א דרום השרון, הפיילוט יתקיים במושב גן חיים.

4. מדיניות פרסומים לתושבים
מחד אנחנו מעוניינים להפיץ מידע מקומי כמו גם מידע מאת המועצה האזורית לידיעת התושבים. מאידך, אין אנו רוצים להפוך את הפצת המידע למוגזמת על מנת שתושבים יתנו תשומת לב למידע ולא יתעלמו ממנו.
הוחלט: מידע בעותק קשיח יופץ בתיבות הדואר באירועים גדולים של המושב בלבד. אירועים נוספים יופצו במייל + פייסבוק. תזכורת במסרון תינתן רק פעם אחת ולקראת האירוע בלבד במידה ויהיה צורך. אירועי המועצה, למעט אירועים גדולים במיוחד, יפורסמו באתר האינטרנט ובמידת האפשר גם בהודעה מרוכזת אחת לתקופה. תימסר הודעה לתושבים עם המלצה להיכנס לרשימת התפוצה של המועצה על מנת לקבל את המידע ישירות מהם.

5. הזזת פינת המחזור בשיכון בנים ב' משפת הכביש
נעשו פניות בע"פ מתושבי שיכון 40 יח' להזזת פינת המחזור שנמצאת ברחוב השושן פינת דרך המלך הן מבחינת בטיחותית והן מבחינת נראות.
החלטת הועד: על תושבי שיכון 40 יח' שפנו בע"פ דרך חברי ועד לפנות במכתב מסודר ולהעבירו לוועד המקומי.

6. התייחסות להתנהגות שאינה הולמת מצד תושבים
הוועד מוקיע צורת דיבור מתלהמת של התושבים כלפי חברי הועד המקומי ועובדיו. לפיכך הוחלט, שכל הפונה בדרך לא ראויה ולא מכבדת יוכל לפנות בכתב בלבד.

7. דיווח חברי הוועד
יורם לרנר – חן הרועה פנה בבקשה לשקם את רחוב התאנה, הדרך הציבורית המחברת את רחוב הזית לרחוב החרוב.
החלטת הועד: אושר תקציב של עד 5000 ₪ להסדרת הדרך.

6.3.18

נוכחים: גל פאר יו"ר, יורם לרנר, ערן אבנון, חיים ליברנט, יעל מוסינזון, חנה זילברמן.
חסרים: הדיה שור – שוסטר.


1. אישור פרוטוקול 6.2.18 – אושר פה אחד.

2. מספור בתים משפחת אוסמן.
בתאריך 14/2/2018 התקבלה פניה מהמועצה האזורית לקבוע את מספור הבתים של משפחת אוסמן ברחוב דרך המלך. נקבעו המספרים הבאים:
חלקה 302 מס' 11
חלקה 301 מס' 13

3. בחירת קבלן תשתיות פרוייקט אנדרטה + גן שעשועים.
התקבלו 2 הצעות מחיר לביצוע עבודות התשתית. נבחרה הצעתו של יובל אדרי

4. בקשה לשלט בכניסה למושב גן חיים – הגרעין.
בקשת הגרעין סניף גן חיים להקמת שלט עסקי בכניסה למושב (מצ"ב הפניה), הועלתה בישיבת ועד מקומי.
החלטה: בקשת הגרעין נדחתה, הוועד המקומי אינו יכול לנקוט מדיניות שונה כלפי עסקים שונים ואין לו עניין בריבוי
שלטים עסקיים בכניסה למושב.

5. מגרש כדורגל – פתיחה ופיקוח על קבוצות שמשחקות.
נעשתה פניה מתושבי גן חיים המשחקים קבוע על מגרש הכדורגל, ישנם חברה צעירים המשחקים במגרש ואינם תושבי גן חיים ובנוסף לא נותנים לילדי גן חיים לשחק ומגרשים אותם.
החלטה: הרב"ש ארז שור יעבור בשבועיים הקרובים וייתן דגש על המגרש כדורגל לוודא שאכן השחקנים הינם תושבי גן חיים ולא שחקנים מבחוץ.

6.2.18

נוכחים: גל פאר יו"ר, יורם לרנר, ערן אבנון, יעל מוסינזון, חנה זילברמן, הדיה שור– שוסטר.
חסרים: חיים ליברנט

1. אישור פרוטוקול 2.1.18 – אושר פה אחד.

2. חזות המושב – יוספה שמר.
בקשתה של גב' יוספה שמר להגיע בפני חברי הועד המקומי, יוספה הוזמנה לישיבת ועד מקומי, אך לא הגיעה.

3. ענת שימחי – שכירות מועדון נוער, צהרון.
ענת שימחי פנתה במכתב לועד המקומי בבקשה לקבל הפחתה בעלות השכירות החודשית עבור המועדון נוער / צהרון (מצ"ב מכתבה של ענת שימחי).
החלטת הועד: לאחר דיון בגין סיבות בקשתה של ענת שימחי הוחלט להפחית את שכירות המועדון ב- 50% כלומר 750 ₪ בחודש.

4. מזגנים – המשך דיון.
הוחלט לאשר את העבודה לחברת "מזגני השרון".

5. מכתב תקופתי לתושבים.

גל הציג בפני הועד את המכתב התקופתי לתפוצה לתושבים.
אושר פה אחד, המכתב יופץ לתושבים.

6. דיווח חברי ועד.
חנה – בהלוויות חברי המושב אין מי שיספיד בשם המושב, חנה תהיה אחראית לדאוג להספדים מטעם המושב.
יורם – יש להחליף את המראות הפנורמיות במושב, נורית תטפל בהצעות מחיר להחליפן.

2.1.18

נוכחים: גל פאר יו"ר, יורם לרנר, ערן אבנון, יעל מוסינזון, דני להב, הדיה שור– שוסטר.
חסרים: חיים ליברנט
אורחים: מלכה פורמן

1. אישור פרוטוקול 3.12.17 – מאושר פה אחד.

2. פרידה ממלכה פורמן – הוזמנה ל 20:30
הוועד ניפרד ממלכה פורמן והודה לה על הפעילות רבת השנים בהן עבדה כמזכירת אגודה וועד מקומי.

3. אירוע בטיחות עששיות בחנוכה
בחנוכה נערכה פעילות של הנוער אש לילה, הדלקת נרות והפרחת עששיות. נערך תחקיר בעקבות נזק שנגרם לרשת הצל בגן השעשועים מעששיות שעפו לכיוון. מהתחקיר עלה כי נבחר במכוון שטח פתוח, מערבית לטיילת, נתנו הוראות הפעלה מדוייקות וכן צוותי כיבוי מקרב הנוער היו ערוכים לכל מקרה של תקלה. מסיבה שאיננה ברורה, ייתכן והדלקה לקויה או פגם במוצר, כ-4 עששיות מתוך עשרות עפו לכיוון דרום במקום צפון.
צוותי הכיבוי של הנוער פעלו כשורה ומיד כיבו את האש.
נגרם נזק קל לרשת צל בגן השעשועים.
מסקנות הועד:
א. לרכוש עששיות יותר קטנות.
ב. למצוא מקום שרחוק ממתקנים ציבוריים וממגורי תושבים

4. מכרז לדים
הועד שלח הערות לגבי המכרז למנכ"ל המועצה. בעקבות ההערות הוציא מנכ"ל המועצה ב-19.11.17 מכתב הבהרה. יש לחדד מול מנכ"ל המועצה את נושא הפיילוט כך שתישאר למושב הזכות לצאת מהמכרז אם לא יעמוד בדרישות שלנו.

5. מזגנים – אישור הצעות מחיר
לבדוק עם "אלון ב. מיזוג אוויר" האם הצעת המחיר היא ללא תוספות – צנרת על מנת להשוות את הצעתו להצעות אחרות

6. אירוע מתגלגלים – פניה מכפר סבא.
עירית כ"ס מידי שנה מקיימת אירוע "מתגלגלים", מסע אופניים שעובר בכ"ס והסביבה. השנה פנו לוועד המקומי בבקשה לעבור דרך המושב הלוך וחזור ולפתוח את השערים לכיוון השכונה הירוקה.
החלטת הועד:
א. מאושר מעבר לרוכבי האופניים דרך רחובות: דרך המלך מזרח מהרימון עד לרחוב התמר כנ"ל בחזור.
ב. לפרסם לתושבים.
7. שכ"ט אמנון דיסקין בגין אתר. אושר תשלום 3000 ₪ בגין אתר המושב, לאחר עדכון ספר הטלפונים.

8. ארכיון – הסבר לגבי תכנית עבודה והצורך בפיתוח תכניות – חנה זילברמן
גובש רעיון לשלב ביקור של תלמידי בתי הספר בארכיון גן חיים כחלק מתוכנית הלימודים.
קיימת הצעת מחיר עבור בניית התכנית כל שנה התכנית תעבור שדרוג לפי לצרוך, שיווק התכנית הנ"ל יעשה ע"י הארכיון. נציגות הארכיון טרם גיבשו תכנית לשיווק כשהתכנית תגובש היא תוצג לאישור בפני חברי הוועד המקומי

9. שכר מזכירת הועד
הוחלט להעלות את השכר החודשי של נורית, החל ממשכורת ינואר 2018 ב-750 ₪ ברוטו.

10. דיווח חברי ועד

יעל – ביום שבת ה- 3.2.18 יתקיים אירוע ט"ו בשבט, בתכנית: חלוקת התושבים ל-3 קבוצות:
• ליקוט צמחים תוך כדי שמיעת אגדות.
• רקיחת שיקוי, לימוד על צמחים מרפאים.
• בישול שדה, הכנת ארוחה.
בתום הפעילות יהיה בופה לכולם.
הדיה – ביום ראשון ה- 14.1.18 תתקיים הרצאה על סוריה מאת מיכה זילברמן תושב גן חיים ומדריך
טיולים הכניסה חינם לכל התושבים.
יורם – יש שיפור בכל הנושא שקשור לזריקת גזם.
גל – לעיתים התשלום לספקים מתעכב מעיכוב באישור החשבוניות, יש לאשר חשבוניות לא עיכובים.